💥Reaction Top Comment 💓 Ảnh Chế (P 60) Bat Man bị cảnh sát giao thông bắt!


Do you have any ideas? Can you cut me a strange hairstyle? Can you change the strange background? Can you make the photo brighter? Can you remove the girl? Can you remove the man in red? Can you remove the girl sitting behind me? Can you add special effects? Can you give me a girlfriend? Can you delete the sandals? Can you let me smoke something unique? Can you put a cat on my shoulder?

47 thoughts on “💥Reaction Top Comment 💓 Ảnh Chế (P 60) Bat Man bị cảnh sát giao thông bắt!

  1. Mình biết các bạn không thích giọng của mình! Nhưng vì lý do riêng nên bắt buộc mình làm vậy mới ra video thường xuyên được! Mong mọi người thông cảm!

  2. ghép cái giọng của AD vào ko hay chút nào tốt nhất là nên để chị google đọc

  3. Làm sao để gửi ảnh qua cho bạn để chế vậy mình có nhiều ảnh cần chế lắm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *