Paragliding in Pokhara| Udi Udi…| New Song | Prem 2016


Udiiiii Udi Udiii baaaaaadal chhuni kahile yeta kahile uta aakash ko chhana muni chara jastai udi hiddne ma ta paaaaaaraglider huu niiiiiiieeeeeiiiiiii i prakriti mai naachi rahane baadal sangai duli rahane prakriti mai naachi rahane badal sangai udi rahane mero jiwan meroooooo prem mero jiwan meroooooo prem daanda pari xitiz chhune eeeeee ee chara jastai udi hiddne ma ta paraaaglider huu ni chara jastai udi hiddne ma ta paraaaglider huu ni meraaa yi pakhetaa haru mera sharaa sathi haru mer aaa yi pakhetaa haru mera sharaa sathi haru aakash badal bataaaaash aaniiii aakash badal bataaaaash aaniiii pakhaaa pakhera haruuuu charaa jastai udi hiddne ma ta paraaaaaglider ho ni charaa jastai udi hiddne ma ta paraaaglider huuu niiii oooooooo ooooooooo ooooooooooo oooooooo ooooooooo ooooooooooo oooooooo ooooooooo ooooooooooo oooooooo ooooooooo ooooooooooo ooooooooooooooooooooooooooooooooo oooooooooo oooooooooo shararararararara Thank you for watching the video please subscribe !!!!!! 🙂 Thank you!!!

11 thoughts on “Paragliding in Pokhara| Udi Udi…| New Song | Prem 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *