100 thoughts on “Rohit Sharma done left hand batting for his fans with Jasprit bumrah

  1. MI๐Ÿ’ช๐Ÿ’ช๐Ÿ’ช๐Ÿ’ช๐Ÿ’ช๐Ÿ’ช๐Ÿ’ช๐Ÿ’ช๐Ÿ’ช๐Ÿ’ช๐Ÿ’ช๐Ÿ’ช๐Ÿ’ช๐Ÿ’ช๐Ÿ’ช๐Ÿ’ช๐Ÿ’ช๐Ÿ’ช๐Ÿ’ช๐Ÿ’ช๐Ÿ’ช๐Ÿ’ช๐Ÿ’ช

  2. Rohit Bhai aap lepti me bahut asche …….khel rahe ho yarr…………………….๐Ÿ˜Ž๐Ÿ˜Ž๐Ÿ˜Ž๐Ÿ˜Ž

  3. Dekha e hai Sharma ji ka beta Jo Kisi ki bhi far Shakta hai love you Rohit very much ๐Ÿ’ช๐Ÿ’ช๐Ÿ’ช๐Ÿ˜˜๐Ÿ˜˜๐Ÿ˜˜๐Ÿ‘๐Ÿ‘

  4. As a Rohit Sharma's fan, I can say his left handed batting is not as elegant as his Right handed batting.

  5. #เค•เคŸเฅเคŸเคฐ เคฎเฅเค‚เคฌเคˆ เคธเคฎเคฐเฅเคฅเค•

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *